Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը պետական վերահսկողություն է իրականացնում տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքն արտադրելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ծառայությունները մատուցելու փուլերում։

      Պետական վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների խախտումը հանգեցնում է տուգանքի նշանկման եւ

  • տրվում է կարգադրագիր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումը կասեցնելու մասին` մինչև հայտնաբերված խախտման վերացումը.

  • տրվում են կարգադրագրեր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումն արգելելու, արտադրանքը շրջանառությունից հանելու, սպառողներին այդ մասին տեղեկացնելու և սպառողներից արտադրանքը հետ վերցնելու մասին, եթե հայտնաբերված անհամապատասխանությունը հնարավոր չէ վերացնել։

 
                                                                                      

ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգեր              ԵՏՄ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգեր