Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
ԹԵԺ ԳԻԾ 010 23 56 00
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
 Մենյու

Տեխնիկական կանոնակարգեր

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը պետական վերահսկողություն է իրականացնում տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքն արտադրելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ծառայությունները մատուցելու փուլերում։

      Պետական վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների խախտումը հանգեցնում է տուգանքի նշանկման եւ

  • տրվում է կարգադրագիր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումը կասեցնելու մասին` մինչև հայտնաբերված խախտման վերացումը.
  • տրվում են կարգադրագրեր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումն արգելելու, արտադրանքը շրջանառությունից հանելու, սպառողներին այդ մասին տեղեկացնելու և սպառողներից արտադրանքը հետ վերցնելու մասին, եթե հայտնաբերված անհամապատասխանությունը հնարավոր չէ վերացնել։

ՀՀ, ք. Երևան 0051, Կոմիտաս 49/2

+374 11 59 75 20

info@msib.gov.am

© 2020 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են   logo